ds
 
  • Управлявате всички услуги на Google от едно място.
  • Можете да използвате Google Tag Manager и за други услуги, които не са собственост на Google.

Настройки

  • Използвайте съществуваща регистрация в gmail.com за да влезете в Google Tag Manager
  • Създайте акаунт в Google Tag Manager
  • Въведете домейна на сайта, ако имате регистриран собствен домейн и сте го конфигурирали ползвайте него.
  • Изберете "Web" при създаването на акаунта.
  • След като създадете акаунта, се уверете, че сте добавили приложението в магазина.
  • От секция "Приложения" в административния панел активирайте приложението и добавете уникалния номер на акаунта създаден в Google Tag Manager (Пр.:GTM-XXXXXXX)
  • Чрез GTM можете да интегрирате Google Analytics, Webmaster Tools и всички останали услуги като Facebook или други компании Ви предоставят.
  • Може да анализирате продажбите в Google Analytics, като публикувате таг в GTM и изберете опцията Ecommerce. Изберете опцията Data Layer при създаването на таг. Уверете се, че в Google Analytics също сте активирали опцията Ecommerce.
 

Review and rate for products

0 / CommentsAdd a comment

Similar products