Unlimited

Maximum Turnover

application.delivery_address.max_turnover
Изисква се приложение Фирми с потребители
600лв.
  • Потребителите ще могат да ограничат поръчките до избран от тях адрес за доставка.
  • Активирайте приложението "Региони в адресите за доставка" и потребителите ще могат да ограничат поръчките до избран регион.
 

Comment and product rating

Add a comment

Similar products

Disputing the price
600лв.
per month
ds
Bonus points
600лв.
per month