Pro
Изисква се приложение Фирми с потребители
€500
per month
Send request
  • Потребителите ще могат да ограничат поръчките до избран от тях адрес за доставка.
  • Активирайте приложението "Региони в адресите за доставка" и потребителите ще могат да ограничат поръчките до избран регион.

Comment and product rating

Add a comment