Pro
Изисква се приложение Фирми с потребители
€500
per month
Send Inquiry
  • Потребителите във фирмата ще могат за всеки адрес за доставка да указват отговорен служител. Той ще има правото да потвърждава всички заявки до избрания адрес.
  • Ако активирате приложението "Региони в адресите за доставка", ще можете да зададете отговорен служител за избран регион.
  • Уведомяваме отговорния служител, когато в сайта се създаде заявка, която изисква неговото внимание.
  • Отговорният служител може да редактира заявката.
  • Отговорният служител разполага със списък от заявки, очакващи неговото потвърждение.
  • В детайлите на заявката показваме всички потребители, които са отговорни за нея. При редакция на заявка се анулират всички потвърждения.

Product reviews

Add a comment

Rate the product

I confirm that the content does NOT contain personal data.

Similar products