Video
Plus
€800
per month
Send Inquiry

 • Автоматично синхронизиране на над 1 000 продукта.
 • Спестява се много време и усилия от ръчното въвеждане и обновяване на продукти.
 • Пълен контрол над информацията идваща от Dekada

Автоматична синхронизация на продуктите

Цени и наличности

Цени на продуктите се добавят във валута BGN. За всяка категория може да изберете предпочитан тип цена (доставна или препоръчителна), както и да добавите надценка или отстъпка към нея.

Автоматично създаване на производители

Можете да добавите производители, както и да редактирате автоматично добавените такива.

Описания на продуктите

Една част от продуктите съдържат таблици, снимки и друга полезна информация.


Достъп до продуктите

 • Достъпът до информацията е безплатен.
 • Информация за достъпа до продуктите може да получите от обслужващия Ви мениджър в Dekada. Ако не сте клиент на Dekada, може да получите повече информация на адрес: dekada.com.

Инструкции

 • След като инсталирате приложението трябва да го активирате от секция "Приложения" в административния панел на Вашия магазин.
 • Въведете данни за достъп до информацията предоставена от Dekada.
 • Изчакайте да се изпълни поне една синхронизация на данните.
 • Прегледайте настройките в секция "Продукти > Доставчици > Настройки". От тази секция може да създадете някой от нужните записи автоматично.
 • Свържете информацията от Dekada с добавените от Вас записи в случай, че имате добавени доставчици или Dekada не е Вашия основен доставчик.
  • Свържете категориите от Dekada с добавените от Вас в секция "Продукти > Категории".
  • Свържете производителите от Dekada с добавените от Вас в секция "Продукти > Производители"
 • Прегледайте продуктите и публикувайте тези, които искате да продавате.

Често задавани въпроси

На колко време се обновява информацията?

Два пъти в деня се добавят нови продукти и се обновяват данните за вече добавените такива. Цените и наличностите към продуктите се обновяват на всеки час. За повече информация посетете секция "Продукти > Доставчици" в административния панел на Вашия магазин.

Обработват ли се снимките преди да се добавят в магазина?

Всяка една снимка преди да бъде добавена се проверява дали отговаря на изскваните критерии (същите като при ръчно добавяне на снимка). Всички снимки се оразмеряват автоматично. Създаваме версия на Hi-Res екраните.

По какъв начин се обработват продуктите, които се дублират с тези от друг доставчик?

В случай че има добавен продукт със същия каталожен номер, добавяме информацията към него без да създаваме нов продукт.

Мога ли да променя информацията за продукта без да се обнови отново?

При редакцията на продукта можете да изберете, коя част от съдържанието му НЕ желаете да се обновя при следващата синхронизация.

Всички продукти ли се обновяват?

Можете да изберете определени категории от Dekada и всички продукти в тях ще се синхронизират автоматично.

Синхронизират ли се свързаните продукти?

Няма информация към продукта за свързаните с него продукти.

Добавят ли се характеристики към продуктите?

Характеристиките към продуктите се добавят към описанието на продукта, защото от Dekada ги предоставят като обикновен текст.

Ще може ли да се сравнят продуктите в магазина?

Трябва ръчно да добавите характеристиките към продуктите или да използвате приложението "Правила за управление на характеристики".

Ще се създадат ли автоматично филтри?

Няма информация, чрез която автоматично да създадем филтри в списъка с продукти.

Product reviews

Add a comment

Rate the product

I confirm that the content does NOT contain personal data.