Standard
€500
per month
Send Inquiry

 • Мотивиране на потребителите да направят повторна поръчка
 • Бонус точките стимулират потребителите да правят по-големи поръчки
 • Точките превръщат потребителите в лоялни клиенти
 • Пълен контрол върху точките в профила на потребителя

Точките се формират на база процент от стойността на продукта, което означава че колкото по-скъпи продукти добавят потребителите в количката си, толкова повече точки ще получат.

Точките се добавят в профила на потребителя, след като направената от него поръчка бъде отбелязана като платена. В детайлната страница на всеки продукт има информация за броя точки, които ще спечели потребителят след като го заплати. Също така в "Моят профил" всеки потребител има информация за броя текущи и използвани точки.

Настройки на бонус точките

 1. Добавете приложението в магазина.
 2. Преди да активирате приложението от секция "Приложения" в административня панел е необходимо да прегледате настройките.
 3. Процент спрямо стойността на продукта - В случай че въведете 1, като стойност на полето. Потребител, който е добавил продукт на стойност 1000 лв. без добавен данък, ще получи 10 точки след като го заплати.
 4. Стойността на една точка във валута - В случай че въведете 1, като стойност на полето и изберете BGN. Потребителят ще получи 1 лв. отстъпка когато използва 1 точка в поръчката си. Отстъпката се начислява върху общата сума на продукта преди да се добавят дължимите данъци.
 5. Брой символи след десетичната запетая - В случай че изберете точките да бъдат цяло число. Продукт с цена 451 лв. без добавен данък ще носи на потребителя 5 точки, защото 1% от 451 лв. е 4.51 и след като се закръгли до цяло число става 5. Ако в количката се добавят две количества от продукта, точките му няма да бъдат 10, а 9, защото се изчисляват на база общата сума 902 лв.
 6. Минимална стойност на продукта - В случай че въведете 100, като стойност на полето и изберете BGN. Потребителят ще получи точки, само в случай че общата сума на количествата от даден продукт са на стойност над 100 лв. без добавен данък.

Добавяне и премахване на точки от потребителски профил

 1. От секция "Потребители" кликнете на избран от Вас потребител.
 2. Във формуляра за редакция ще намерите секция "Точки", където можете да получите повече информация за текущите и използваните точки.
 3. В полето точки въведете желания брой точки, с които потребителят ще разполага и запазете промените.

Product reviews

Add a comment

Rate the product

I confirm that the content does NOT contain personal data.