Video
Plus
€1200
per month
Send Inquiry

 • Автоматично синхронизиране на над 13 000 продукта.
 • Спестява се много време и усилия от ръчното въвеждане и обновяване на продукти.
 • Пълен контрол над информацията, идваща от PolyComp

Автоматична синхронизация на продуктите

PolyComp предоставя много подробна информация за продуктите, чрез която може да ползвате свързаните приложения без да се налага да въвеждате допълнително информация към продуктите.

Цени и наличности

Цени на продуктите се добавят в три валути (BGN, EUR, USD). За всяка категория може да изберете предпочитан тип цена (доставна или препоръчителна), както и да добавите надценка или отстъпка към нея.

Автоматично създаване на категории

Можете да добавите категории, както и да редактирате автоматично добавените такива. От 20.02.2017 ще бъде налична тази опция.

Автоматично създаване на производители

Можете да добавите производители, както и да редактирате автоматично добавените такива.

Автоматично създаване на шаблон от характеристики към всяка категория

Можете да добавите характеристики, както и да редактирате автоматично добавените такива. В случай, че инсталирате приложение "Филтри", ще се създадът автоматично филтри в категориите.


Достъп до продуктите

 • Подробна информация за етапите по получаване на достъп може да получите от обслужващия Ви мениджър в PolyComp. Ако не сте клиент на PolyComp, може да получите повече информация на адрес: polycomp.bg.
 • PolyComp Ви предоставя 4 месеца безплатен достъп до информацията, независимо от оборота Ви към тях.
 • Достъпа до информацията е безплатен в случай, че имате определен месечен оборот. Ако не сте постигнали искания оборот се начислява месечна такса.

Инструкции

 • След като инсталирате приложението трябва да го активирате от секция "Приложения" в административния панел на Вашия магазин.
 • Въведете данни за достъп до информацията предоставена от PolyComp.
 • Изчакайте да се изпълни поне една синхронизация на данните.
 • Прегледайте настройките в секция "Продукти > Доставчици > Настройки". От тази секция може да създадете всички нужни записи автоматично.
 • Свържете информацията от PolyComp с добавените от Вас записи в случай, че имате добавени доставчици или PolyComp не е Вашия основен доставчик.
  • Свържете категориите от PolyComp с добавените от Вас в секция "Продукти > Категории".
  • Свържете производителите от PolyComp с добавените от Вас в секция "Продукти > Производители"
  • Свържете характеристиките от PolyComp с добавените от Вас в секция "Продукти > Категории > Характеристики"
 • Прегледайте продуктите и публикувайте тези, които искате да продавате.

Често задавани въпроси

На колко време се обновява информацията?

Два пъти в деня се добавят нови продукти и се обновяват данните за вече добавените такива. Цените и наличностите към продуктите се обновяват на всеки час. За повече информация посетете секция "Продукти > Доставчици" в административния панел на Вашия магазин.

Обработват ли се снимките преди да се добавят в магазина?

Всяка една снимка преди да бъде добавена се проверява дали отговаря на изскваните критерии (същите като при ръчно добавяне на снимка). Всички снимки се оразмеряват автоматично. Създаваме версия на Hi-Res екраните.

По какъв начин се обработват продуктите, които се дублират с тези от друг доставчик?

В случай, че има добавен продукт със същия каталожен номер добавяме информацията към него без да създаваме нов продукт.

Мога ли да променя информацията за продукта, без да се обнови отново?

При редакцията на продукта можете да изберете, коя част от съдържанието му НЕ желаете да се обновя при следващата синхронизация.

Всички продукти ли се обновяват?

Можете да изберете определени категории от PolyComp и всички продукти в тях ще се синхронизират автоматично.

Product reviews

Add a comment

Rate the product

I confirm that the content does NOT contain personal data.