Pro
€2500
per month
Send Inquiry
  • Към регистрацията на потребителя ще се изискват данни за фактура и контакт с фирмата.
  • Потребителят с администраторски права във фирмата може да изпраща покани за регистрация.
  • Ограничаване правата за достъп на потребителите във фирмата, с опция за презаписване правата на избрана фирма.
  • Потребителите на фирмата разполагат със секция "Моята компания", в която могат да актуализират данните на фирмата.

След като активирате приложението, всички регистрирани фирми ще бъдат достъпни от секция "Потребители > Фирми".

Product reviews

Add a comment

Rate the product

I confirm that the content does NOT contain personal data.