Unlimited

Regions in delivery addresses

application.delivery_regions
Изисква се приложение Фирми с потребители
600лв.
  • Потребителите могат да организират адресите за доставка по региони и подрегиони.
  • Регионите могат да се комбинират с други приложения, като например "Максимален оборот" или "Потвърждаване на заявките от отговорен служител"
 

Comment and product rating

Add a comment

Similar products